Styret

Medlemmene av styret blir valt av generalforsamlinga og vervet har ei bindingstid på to år. Funksjonen til styret er å fremja aktivitetane i kammeret. Styret samlas om lag annakvar månad, men det er avhengig av kor nødvendig det er.

Pr. dags dato består styret av fylgjande personar:


Carmen Sanz
Styreleder

Carmen Sanz Abogados www.carmensanz.com


Manuel Jesús García
Visepresident

Tune Eureka www.tuneeureka.com

Lucas Ribeiro

Finn Torjesen

Elopak Spain
www.elopak.com

Elena Montero

Yara
www.yara.es

Finn Birger Lie

Sandra Beneyto

Hydro

www.hydro.com/es-es


Juan MillánChristoffer Hveem

DNB Eiendom
www.dnbeiendom.no
Johan Gerrard Vinje
Stein AalvikGeneralforsamling

Medlemmene i kammeret samlast i generalforsamling ei gong i året. Forsamlinga går då gjennom planlagde aktivitetar, gjennomgang av konti, styret sin opptreden og kammeret si utføring av dei planlagde aktivitetane.

Sekretariatet

Sekretariatet til handelskammeret er ope for publikum, måndag til fredag frå kl 10.00 til 14.00.

For å få informasjon rår me dykk til å be om å avtale det på forhørehand.

Vår adresse er:
Cámara de Comercio Hispano Noruega
Pº Castellana, 95, planta 13, Módulo A
28046 Madrid
Tfno
: +34 914 586 015 | Fax: +34 913 441 233