• Español
  • Norsk Nynorsk

Styret

Medlemmene av styret blir valt av generalforsamlinga og vervet har ei bindingstid på to år. Funksjonen til styret er å fremja aktivitetane i kammeret. Styret samlas om lag annakvar månad, men det er avhengig av kor nødvendig det er.

Pr. dags dato består styret av fylgjande personar:
Carmen Sanz
Styreleder

Carmen Sanz Law & Business
www.carmensanz.com


Manuel Jesús García
Visepresident

Tune Eureka
www.tuneeureka.comJosé María Izquierdo

DNV Maritime and Energy SL
www.dnv.com

Finn Torjesen

Elopak Spain
www.elopak.com

Juan Carlos Sánchez Martínez

Navantia
www.navanti.es
Finn Birger Lie

Sandra Beneyto

Hydro

www.hydro.com/es-es

Bouchra Nakara

Yara Iberian www.yara.com
Christoffer Hveem

DNB Eiendom
www.dnbeiendom.no

Johan Gerrard Vinje

Stein Aalvik
Salvador Zaera Espinos

Statkraft
www.statkraft.no

Christopher Bjork

Lead by Thought
www.leadbythought.com


Generalforsamling

Medlemmene i kammeret samlast i generalforsamling ei gong i året. Forsamlinga går då gjennom planlagde aktivitetar, gjennomgang av konti, styret sin opptreden og kammeret si utføring av dei planlagde aktivitetane.

Sekretariatet

Sekretariatet til handelskammeret er ope for publikum, måndag til fredag frå kl 10.00 til 14.00.

For å få informasjon rår me dykk til å be om å avtale det på forhørehand.

Vår adresse er:
Cámara de Comercio Hispano Noruega
Pº Castellana, 95, planta 13, Módulo A
28046 Madrid
Tel: 680 679 064
WhatsApp: 680 679 064
email: info@cchispanor.com