Galicia, 17- 18 januar 2011: Det Spansk- Norske Handelskammeret og Handelskammeret i Villagarcia organiserte sammen foretningsmøtet ”Handelsforhold mellom Spania og Norge». Eventet holdt sted i Santiago de Compstela Handelskammers lokaler. Den norske ambassadøren i Spania Torgeir Larsen, direktøren for det norske handel- og turistkontoret (Innovasjon Norge), Håkon Hauan og formann for det Spansk- Norske handelskammer Carmen Sanz, holdt hvert sitt foredrag. Minister for økonomi og næringsliv i Galicia, Javier Guerra kom også med sine uttallelser.

Temaet viste stor interesse, og tiltrakk oppmerksomheten til rundt 85 deltagere, deriblant medlemmer av det Spansk- Norske Handelskammer Cristina Vazquez og Vázquez og Admiral Sanjurjo, departementsledere av Navantia Industrial Cooperation, Administrerende direktør i Eureka Tune, Jesus Manuel Garcia, Visepresident i Det Norske Veritas, Luis Gutiérrez de Soto, Assisterende direktør for reiseliv og handel i Innovasjon Norge, Rodrigo Ballesteros, Direktør for Eicrem & Co, Eric Eicrem og administrerende direktør for Ingeniat Estudios y Proyectos S.L, Manuel Afonso de Amorim.

Etter presentasjonene, som omhandlet blandt annet galisisk og norsk industri og galiciske-norske handelsrelasjoner, foregikk det en livlig debatt som ble etterfulgt av en cocktail der deltakerne benyttet anledningen til å knytte flere kontakter og få fatt på foredragsholdere til sine egne prosjekter.

Tirsdag 18 januar tok vårt medlem og partner Navantia imot Den Kongelige Norske Marines femte og siste av de fregattene som inngikk kontrakt i 2000. Seremonien begynte klokken 12.30, og det deltok 300 gjester. Trond Karlsen, Generaldirektør for FLO (Forsvarets Logistikkorganisasjon Norge) og verftets direktør, Esteban Garcia Vilasánchez, signerte under levering av skipet, og deretter gjennomgikk den Norske Admiral, Haakon Bruun-Hansen, budsjett og ga ordre til sjefen av Varden til å overta kommandoen over fregatten. Seremonien endte med hele mannskapet om bord i skipet, deriblandt den Norske Ambassadøren, Torgeir Larsen, President for Navantia, Aurelio Martinez, Enrique Martínez Robles fra SEPI, President og Visepresident i det Spansk- Norske Handelskammer, Carmen Sanz og Manuel Jesus Garcia og styremedlem og tidligere president for Handelskammeret, Luis Gutiérrez de Soto.

Fregatten F-314 «Thor Heyerdahl» lukket kjøpet på 1.100 millioner euro, rekord i spansk eksport drift som rapporterte til verft i Ferrols elvemunning, og det med 12 millioner arbeidstimer.

januar 30 @ 23:00
23:00 — 23:00 (24h)