23. september ble det holdt en Europeisk Innovasjonsfrokost på EU-kommisjonens hovedkvarter i Madrid. Bak lanseringen sto Innovasjonsforumet og spanske representanter fra EU-kommisjonen. Temaer som innovasjon, vekst og nye teknologier med fokus på læring og suksess ble diskutert av talsmenn som Aurelio García de Sola (Madrid Network), José María Castillej (Zinkia), José Maria Echarri (Inveready), Fernando Encinar (Idealista.com) og Jorge Rodelgo (Iphonedroid) og med mer enn 140 deltakere til stede.

EU-kommisjonen er et av de viktigste institusjoner i den Europeiske Union. Den representerer og forsvarer interessene til alle medlemslandene, forbereder forslag til ny europeisk lovgivning og styrer det daglige arbeidet med å implementere retningslinjer og bruk av europeiske fond.

De 27 kommissærene, én fra hvert EU-land, representerer den politiske ledelsen som velges for en femårsperiode. Den nåværende presidenten for Europakommisjonen er Jose Manuel Barroso, som ble gjenvalgt for andre gang februar 2010. Presidenten velges av Det Europeiske Råd, som også utnevner de andre kommissærene.

Innovasjonsfrokosten ble åpnet av presidenten i Europeisk Innovasjonsforum, D. García Martín Vaquero, som også var ordstyrer under arrangementet. Deltakere fra europeiske bedrifter og de europeiske kamrene hadde samlet seg denne morgenen for å høre talsmennene holde foredrag om finansiell og strategisk forretningsutvikling. Etter foredragene ble det åpnet for diskusjon der deltakerne i salen kunne stille spørsmål.

september 25 @ 22:00
22:00 — 22:00 (24h)